Začni so Symfony 4

Školí: Eduard Barnáš

Místo: Footshop, Prague

Délka: 8 hodin

Kapacita: 10 ľudí

Cena: 5 999 Kč

O Symfony si už počul, no zatiaľ si ho nepoužil pre žiadny svoj projekt? Chceš s ním začať v jeho najnovšej a najlepšej verzií - Symfony 4? Práve to sa naučíš na mojom školení.

Pre koho je školenie určené?

Školenie je určené pre pokročilejších pehapečkárov, ktorí sú však úplnými nováčikmi v práci so Symfony frameworkom. Teda školenie nie je vhodné pre etablovaných používateľov aktuálnej alebo nižších verzií.

Čo si ze školenie odneseš?

  • inštalácia a rozširovanie frameworku pomocou Symfony Flex
  • vontroller - základný stavebný kameň
  • routovanie a odkazy
  • dependency Injection - PSR-4, defaults
  • request + response cyklus
  • jednoduchý formulár s následným spracovaním
  • doctrine v Symfony - Repository + Entity
  • profiler - ladenka podľa Symfony
  • šablóny a Twig

Na konci dňa budeš vedieť ako použiť Symfony 4 na svoj nový projekt. Tak do toho! :)